Здравен Tуризъм

1. Ден Пристигане в Истанбул

След като изпратите снимките си по viber / whatsapp, нашите медицински консултанти ще ви предоставят консултация с лекар и цялoстна информация относно лечението. Медицинският ви консултант ще остане на ваше разположение за допълнителни въпроси, организация на посрещането, настаняването в хотела и преводите по време на престоя ви в Истанбул.

След като медицинският ви консултант получи вашия самолетен билет ще изготви необходимите резервации за операцията, настаняването и трансфера При пристигането ви в Истанбул, шофьорът на клиниката ще ви посрещне на летището, за да ви отведе до хотела. Желателно е пристигането в Истанбул да е един ден преди манипулацията за консултация с лекар и кръвни анализи за предоперативната подготовка.

2. Ден Лечение

На деня на операцията щофьор на клиниката ще ви вземе от хотела и ние ще ви посрещнем, за да можем да се организираме заедно за оперативния процес.

Лекарят ще изготви детайлен план на лечение, ще разчертае зоните за моделиране и след последна консултация преминаваме към оперативния процес. Повечето оперативни интервенции изискват еднодневен престой в клиниката под наблюдение, след което на следващия ден е изписването и настаняването в хотела за остатъка от престоя.

3. Ден Контролни прегледи

Контролните прегледи ще бъдат насрочени от лекаря според неговата операционна програма.

По време на прегледа лекарят ще даде подробни нструкции за следоперативния и възстановителен процес.

4. Ден Време да се приберем у дома

Шофьорът на клиниката ще ви вземе от хотела и ще ви закара до летището или автогарата.

След като се приберете у дома вашият медицински консултант ще остане на ваше разположение като директен контакт с клиниката и лекаря, за да следи възстановителния процес.

 

Fill in the Form We call you immediately

Privacy Statement

Our guests recognize our health group and be aware of our services and activities; In addition to this, our vision and mission to reflect on this occasion to you and to inform you through the web is our priority.

Therefore; We would like to inform you that you can visit our website and microsites without having to share any personal information. However; you can share with our free will on our web sites to get information from our health group on various subjects; name, surname, phone number, address and any information that reflects your personal situation, including, but not limited to, will be shared with third parties.

In this direction, your personal information shared by our guests from our website; can only be used by our health group and by our business partners to fulfill your request.

Wishing you good Health