Декларация за поверителност

Нашата основна цел е да запазим и подобрим здравето на нашите пациенти, като създадем правилен и обстоен информационен поток за дейността на здравната група.

Бихме искали да Ви информираме, че можете да посетите нашата интернет страница и микространици, без никакво задължение да споделяте личната си информация. Заедно с това, ако желаете да получите подробна информация за процедурите, можете да изпратите запитване в посочения формуляр със следната информация: име, фамилия и телефон за връзка. Уведомяваме ви, че нито една част от личната ви информация няма да бъде споделяна с трети лица и ще бъде надлежно архивирана.

В тази връзка, вашата лична информация, споделена на страницата ни, има за единствената цел да отговорим на вашите запитвания и споделим всякаква допълнителна информация във връзка с тези запитвания.

Fill in the Form We call you immediately

Privacy Statement

Our guests recognize our health group and be aware of our services and activities; In addition to this, our vision and mission to reflect on this occasion to you and to inform you through the web is our priority.

Therefore; We would like to inform you that you can visit our website and microsites without having to share any personal information. However; you can share with our free will on our web sites to get information from our health group on various subjects; name, surname, phone number, address and any information that reflects your personal situation, including, but not limited to, will be shared with third parties.

In this direction, your personal information shared by our guests from our website; can only be used by our health group and by our business partners to fulfill your request.

Wishing you good Health