Prof. MD. Yıldız ÖZTÜRK ORTAN

Prof. MD. Yıldız ÖZTÜRK ORTAN
Местоположение
estethica Levent
Дата на раждане
21.03.1973
Професия
Естетична, Рекоструктивна и Дентална Клиника

BA и MA: Факултет по дентална медицина на Истанбулския университет - 1974 г
Специализация: Факултет по дентална медицина на Истанбулския университет - Катедра по Ортодонтия - 1978г
  Факултет по дентална медицина на университета в Женева - асистент по ортодонтия - 1978-1979 г.
Доцент: Факултет по дентална медицина на Истанбулския университет - катедра по ортодонтия - 1985-1993 г.
Професор: Факултет по дентална медицина на Истанбулския университет - Катедра по ортодонтия - 1993-2017 г.

английски

френски

Ъгъл 2-ри клас 1-ва глава Изследване на ефектите на активаторните и активаторните уреди за глава върху зъбо-челюстната система при лечение на случаи.
Дт. Хюля КИЛИЧОГЛУ 1993г
Изследване на промените в дентално-максо-лицевата система при лечение на скелетни 3-ти клас случаи с маска на Делер.
Др. Кюнейт КЕСКИН 1996 г
Изследване на биомеханика на кучешка дистализация с различни методи чрез метод за анализ на напрежението на крайните елементи.
Др. Джем Канъклъоглу 1999
Изследване на ефекта от приложението на локалния паратироиден хормон върху ортодонтското движение на зъбите.
Др. Озге  2000 г
In Vitro сравнение на задържане на различни адхезивни и скоби системи срещу оголване и опънни сили.
Др. Джанар Джумагали 2005г
Сваляне и изтегляне на ортодонтски скоби, залепени с помощта на самоециращ се грунд
Др. Бурак АКСУ 2007г
In Vitro изследване на ефектите от различни методи за свързване на композитни скоби върху задържането на лингвална скоба. Ин-витро сравнение на консерватизма срещу силите.
Др. Tuğçe YURDAKULOĞLU 2008
In vitro оценка на устойчивостта на триене между различни видове лингвални скоби и проводници от неръждаема стомана.
Др. Ozge GÖRGÜN 2009
Сравнителна оценка на кариесната активност при пациенти, лекувани с лабиални и лингвални техники. оценка съответно.
Др. Корай ЕРИЛМАЗ 2009г
In-Vitro изследване на ефектите от замърсяване със слюнка и леко приложение върху задържането на лингвални скоби, залепени с помощта на Self-Etching Primer.
Др. Ilkay НА ЕДРО 2009г
Изследване на движенията на зъбите по време на масова ретракция при лингвално и лабиално ортодонтско лечение чрез Fem анализ.
Др. Gunsilay SAYAR 2010
In Vitro оценка на устойчивостта на триене между различни видове покрити лингвални скоби и проводници от неръждаема стомана.
Др. Аслихан Йълдъръм 2013 г
Определяне на ефективността на уреда Clear Aligner
Др. Дениз Момодов 2014г
Определяне на ефективността на уредите eCligner
Др. Резарта Бериша 2015г
In vitro оценка на съпротивленията на триене между конвенционални и затворени лабиални скоби и различни ортодонтски проводници.
Др. Нида Зерен 2017 г
In vitro изследване на задържането на лингвални скоби с помощта на различни методи за трансфер и лепила.

Fill in the Form We call you immediately

Privacy Statement

Our guests recognize our health group and be aware of our services and activities; In addition to this, our vision and mission to reflect on this occasion to you and to inform you through the web is our priority.

Therefore; We would like to inform you that you can visit our website and microsites without having to share any personal information. However; you can share with our free will on our web sites to get information from our health group on various subjects; name, surname, phone number, address and any information that reflects your personal situation, including, but not limited to, will be shared with third parties.

In this direction, your personal information shared by our guests from our website; can only be used by our health group and by our business partners to fulfill your request.

Wishing you good Health