Отопластика

Естетиката на ушите е една от извършваните хирургични операции.

Отопластика

Отопластиката е хирургическа интервенция за коригиране на ушите, които, поради нарушение в анатомията на ушната мида, предизвикват образуването на клепнали уши. Коригирането налага хирургическа интервенция, засягаща хрущялите и меките тъкани на ухото. В някои случаи е препоръчително операцията да се извърши в по-ранна възраст, ако формата на ушите предизвиква емоционални проблеми за детето.

Отопластиката се дели на естетична и реконструктивна. Естетичната цели промяната на формата на ушите, докато рекоструктивната изгражда напълно или частично липсваща част на ухото. И в двата случая се извършва от лицензиран пластичен-естетичен хирург, с оглед на строго индивидуалните очертания и анатомия на ухото, изискващи не само спазване на математическата съразмерност между форма на главата,  разстояние между черепа и върха на ухото, но и прецизност в изпълнението. Деформацията на ушите може да засегне както едното, така и двете уши. Може да бъде причинена от вроден дефект, удар или продължително носене на тежки обеци. Видът и степента на деформация са много разнообразни и не съществува единен, универсален метод за отстраняването й.

Хирургическа техника

Прилаганата оперативна техника зависи от вида на деформацията – дали се наблюдава недостиг или излишък на хрущялна тъкан в основата на ухото, което ще бъде основна причина ухото на пациента да стърчи навън. Възможно е и дефектът да е в големината на ушите. В зависимост от прегледа на хирурга  и в унисон с желанието на пациента хрущялната тъкан ще бъде реконструктирана. С помощта на фини оперативни конци хрущялната тъкан ще бъде закрепена в разположение по – близко до главата. Разрезът е разположен в естествените гънки на ухото, което го прави незабележим.

Отопластиката се извършва в акредитирана клиника под обща анестезия - за по-голям комфорт на пациентите. Процедурата трае от един до два часа. След кратък няколкочасов престой в клиниката, пациентите са изписани. При по-малките на възраст пациенти, родителите трябва да се стараят да пазят оперираните уши от допир по време на лечебния процес. 

Резюме на Лечението

 • За oперацията
  Отопластика
 • Времетраене
  1 час
 • Анестезия
  Локална или обща анестезия
 • Период на чувствителност
  1-5 дни
 • Обратно на работа
  3 дни
 • Възстановяване и физическа активност
  1 месец
 • Устойчивост на резултатите
  Всеки е уникален. Това означава, че периодите на чувствителност, плановете за лечение, резултатите о
 • Престой в болницата
  1 ден


Fill in the Form We call you immediately

 • Fill in the Form

Privacy Statement

Our guests recognize our health group and be aware of our services and activities; In addition to this, our vision and mission to reflect on this occasion to you and to inform you through the web is our priority.

Therefore; We would like to inform you that you can visit our website and microsites without having to share any personal information. However; you can share with our free will on our web sites to get information from our health group on various subjects; name, surname, phone number, address and any information that reflects your personal situation, including, but not limited to, will be shared with third parties.

In this direction, your personal information shared by our guests from our website; can only be used by our health group and by our business partners to fulfill your request.

Wishing you good Health