Липектомия на бедра (Лифтинг на бедра)

Хирургичните интервенции са основното решение на състоянието на проблема.

Липектомия на бедра (Лифтинг на бедра)

Липектомията на бедра се превърна в една доста популярна процедура при пациентите, загубили значително тегло след бариатрична операция. Драстичното отслабване създава ново предизвикателство за пациентите с отпусната кожа по бедрата. Нежеланите ефекти на именно тази група пациенти се отстраняват с операция за стягане на бедрата, чрез изрязване на излишната мастна тъкан и кожа. Операцията се състои в повдигане и преоформяне на кожата на бедрата, създавайки по-естетически издържан резултат на гладка и стегната кожа. Пациентите, които  обмислят да се подложат на тази хирургична интервенция, трябва да са постигнали своето идеално тегло и да целят да го запазят. Така, резултатите от липектомията остават трайни.

По време и след операцията

Операцията изисква обща анестезия. Липектомията на бедра може да се комбинира с липосукция  за по-елегантен контур или друга процедура за моделиране на тялото – брахиопластика или повдигане на гърди. Въпреки това, съществува ограничение на броя и вида операции, които могат да бъдат изпълнени едновременно. Съществуват няколко техники за моделиране на бедрата. Правилната техника се определя по време на консултацията с хирурга и зависи от степента на провисналост на кожата. При наличието на строг вертикален излишък на кожа бегегът се скрива в естествените гънки или в незабележими места. При наличие на периферна излишна тъкан белегът се разполага от вътрешната част на бедрата.

Рехабилитационен процес

Фините оперативни конци се резграждат в тъканите. Изрязва се единствено частта, която остава над кожата. Хирурзите съветват умерена физическа активност в първите два месеца. Избледняването на синините и спадането на отока отнема до месец. Оперативните белези добиват цвят, приблизителен на телесния.

Резюме на Лечението

  • За oперацията
    Липектомия на бедра (Лифтинг на бедра)
  • Времетраене
    1-3 часа
  • Анестезия
    Обща анестезия
  • Период на чувствителност
    1-5 дни
  • Обратно на работа
    1-5 дни
  • Възстановяване и физическа активност
    2 месеца
  • Устойчивост на резултатите
    Постоянен резултат
  • Престой в болницата
    1 ден

ВАЖНО: Всеки е уникален. Това означава, че периодите на чувствителност, плановете за лечение, резулт


Преди и След

Fill in the Form We call you immediately

Privacy Statement

Our guests recognize our health group and be aware of our services and activities; In addition to this, our vision and mission to reflect on this occasion to you and to inform you through the web is our priority.

Therefore; We would like to inform you that you can visit our website and microsites without having to share any personal information. However; you can share with our free will on our web sites to get information from our health group on various subjects; name, surname, phone number, address and any information that reflects your personal situation, including, but not limited to, will be shared with third parties.

In this direction, your personal information shared by our guests from our website; can only be used by our health group and by our business partners to fulfill your request.

Wishing you good Health