Какво представлява кръвното налягане?

Кръвното налягане обикновено се анализира в две основни категории: високо кръвно налягане (хипертония) и ниско кръвно налягане (хипотония).

Какво представлява кръвното налягане?

Кръвното налягане е налягането, което кръвта упражнява върху съдовете. Обикновено то се нарича и кръвно налягане. Кръвното налягане се създава от изпомпването на кръв в артериите по време на биенето на сърцето. Измерванията на кръвното налягане обикновено се изразяват в две стойности: систолично и диастолично.

- Систоличното кръвно налягане се отнася до най-високото кръвно налягане, когато сърдечният мускул се свива. Тази стойност обикновено се посочва първа при измерване на кръвното налягане.

- Диастолното кръвно налягане е най-ниското кръвно налягане, когато сърдечният мускул е отпуснат. Тази стойност се посочва на второ място при измерване на кръвното налягане.

Идеалното кръвно налягане за нормален възрастен човек обикновено се счита за 120/80 mmHg (милиметри живак). Стойностите на кръвното налягане обаче могат да варират в зависимост от възрастта, пола, нивото на физическа активност и общото здравословно състояние. Високото кръвно налягане (хипертония) или ниското кръвно налягане (хипотония) могат да доведат до здравословни проблеми, така че редовният контрол на кръвното налягане е важен.

Какви са видовете кръвно налягане?

Кръвното налягане обикновено се анализира в две основни категории: високо кръвно налягане (хипертония) и ниско кръвно налягане (хипотония). Високото кръвно налягане е състояние, при което кръвта се изпомпва през стените на артериите при високо налягане. Абнормно високото кръвно налягане обикновено се характеризира със стойности над 140/90 mmHg. Това може да увеличи риска от сърдечносъдови заболявания, бъбречни заболявания и други здравословни проблеми. Ниско кръвно налягане е налице, когато кръвното налягане е под нормалните стойности. Ниското кръвно налягане обикновено се изразява със стойности под 90/60 mmHg. Това може да предизвика симптоми като замаяност, слабост и припадък. И двете състояния са важни за здравето и могат да изискват подходящо лечение и контрол. Съществуват и други видове кръвно налягане, които могат да се появят вследствие на определени състояния, но те обикновено се разглеждат в рамките на хипертония или хипотония.

Какво трябва да бъде кръвното налягане?

За идеална стойност на кръвното налягане обикновено се счита 120/80 mmHg (милиметри живачен стълб). Тази стойност се използва като обща референтна стойност за възрастни. Систолично кръвно налягане от 120 mmHg и диастолично кръвно налягане от 80 mmHg се считат за нормални. Въпреки това стойностите на кръвното налягане могат да варират при отделните хора и могат да се различават в зависимост от възрастта, пола, нивото на физическа активност и общото здравословно състояние. Например кръвното налягане обикновено се повишава с напредването на възрастта. За да намалите риска от високо кръвно налягане, е важно да възприемете навици за здравословен начин на живот. Те включват балансирано хранене, редовни физически упражнения, отказ от тютюнопушене, ограничаване на консумацията на алкохол и управление на стреса. Редовното проверяване на стойностите на кръвното налягане и, ако е необходимо, следването на препоръчания от здравния специалист план за лечение е важно за опазване на сърдечносъдовото здраве.

Каква трябва да бъде горната граница на кръвното налягане?

Голямото кръвно налягане, т.е. систоличното кръвно налягане, обикновено се отнася до максималното налягане, упражнявано от кръвта върху артериалните стени по време на съкращението на сърдечния мускул. За идеална стойност на голямото кръвно налягане обикновено се счита 120 mmHg. При здрави възрастни обаче тази стойност може да варира средно между 90 и 140 mmHg. Стойности над 140 mmHg могат да означават високо кръвно налягане (хипертония), което може да увеличи риска от сърдечносъдови заболявания. От друга страна, стойности под 90 mmHg могат да означават ниско кръвно налягане (хипотония) и могат да предизвикат симптоми като замаяност и слабост. Въпреки това, в зависимост от възрастта, пола, нивото на физическа активност и общото здравословно състояние на индивида, отклонението от тези стойности може да е нормално. Поради това е важно стойностите на кръвното налягане да се измерват редовно и да се съобщават на медицинския специалист. Поддържането на кръвното налягане в здравословни граници с подходящо лечение и промени в начина на живот е важно за опазване на сърдечносъдовото здраве.

Какво трябва да бъде малкото кръвно налягане?

Малкото кръвно налягане, т.е. диастолното кръвно налягане, обикновено се отнася до най-ниската стойност на кръвното налягане, когато сърдечният мускул се отпуска. За идеална стойност на малкото кръвно налягане обикновено се счита 80 mmHg. При здрави възрастни обаче тази стойност може да варира средно между 60 и 90 mmHg. Стойности над 90 mmHg могат да означават високо кръвно налягане (хипертония) и да повишат риска от сърдечносъдови заболявания. От друга страна, стойности под 60 mmHg могат да означават ниско кръвно налягане (хипотония) и да предизвикат симптоми като замаяност и слабост. Въпреки това, в зависимост от възрастта, пола, нивото на физическа активност и общото здравословно състояние на индивида, отклонението от тези стойности може да е нормално. Поради това е важно стойностите на кръвното налягане да се измерват редовно и да се съобщават на медицинския специалист. Поддържането на кръвното налягане в здравословни граници с подходящо лечение и промени в начина на живот е важно за опазване на сърдечносъдовото здраве.

Колко опасно е ниското кръвно налягане?

Малкото кръвно налягане (диастоличното кръвно налягане) няма специфична опасна стойност, но много ниските стойности могат да показват някои здравословни проблеми. По принцип стойности на диастолното кръвно налягане под 60 mmHg могат да означават ниско кръвно налягане (хипотония). В този случай до органите на тялото не достигат достатъчно кръв и кислород, което може да причини симптоми като замаяност, слабост, припадък и дори шок. Причините за хипотония могат да включват дехидратация, прекомерна загуба на кръв, сърдечна недостатъчност, хормонален дисбаланс или странични ефекти на някои лекарства. Хипотонията може да изисква спешна медицинска помощ, особено в случаите на внезапно и силно понижено кръвно налягане. Нормалният диапазон на кръвното налягане при всеки човек обаче може да бъде малко по-различен и дали ниските стойности на кръвното налягане са опасни или не, може да зависи от общото здравословно състояние и симптомите на индивида. Ето защо е важно да се консултирате с медицински специалист, когато забележите симптоми на ниско кръвно налягане или когато стойностите на кръвното налягане паднат под определен диапазон.

 

Попълнете формуляра Обаждаме ви се незабавно