Отзиви

Осигуряването на дългосрочно удовлетворение на нашите пациенти е наш основен приоритет.

Преди и След

Визуални изображения преди и след пациенти с пластични операции или козметични процедури. Всички снимки са само на действителни пациенти и се съхраняват с тяхно разрешение.

Нашите приложения

Действайки с мотото „Здравословна красота“, нашата институция винаги поема водеща и насочваща роля в сектора със своя напреднал център за научноизследователска и развойна дейност, най-големият център за козметична хирургия в света, нашия екип от експерти и напълно оборудвани клиники. Нашите медицински звена включват:

Fill in the Form We call you immediately

Видео

Можете да се консултирате с всяка тема, която ви интересува за здравословна красота.

Privacy Statement

Our guests recognize our health group and be aware of our services and activities; In addition to this, our vision and mission to reflect on this occasion to you and to inform you through the web is our priority.

Therefore; We would like to inform you that you can visit our website and microsites without having to share any personal information. However; you can share with our free will on our web sites to get information from our health group on various subjects; name, surname, phone number, address and any information that reflects your personal situation, including, but not limited to, will be shared with third parties.

In this direction, your personal information shared by our guests from our website; can only be used by our health group and by our business partners to fulfill your request.

Wishing you good Health